Meghívásos pályázati felhívás


a 2018. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre

azon civil szervezetek részére, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 2017. október 25. éjfélig kifejezésre juttatta szándékát, hogy szeretne bekerülni a programba, és eleget tett az alábbiakban részletezett adatszolgáltatási feltételeknek;

 • a szervezet nonprofit jelleggel, valamint közhasznú minősítéssel rendelkezik

 • amennyiben részt vett a 2017-es KAP-ban, úgy aktuális projektbeszámolóját 2017. december 15-ig beküldi, és az elfogadásra kerül.

(Azon szervezetek, melyek potenciális kedvezményezettként bekerülnek a 2018-as KAP-ba, de a fenti határidővel beszámolójuk nem érkezik meg, törlésre kerülnek a 2018-as KAP-résztvevők közül, helyükre szükség esetén, pótlistára került szervezetet választunk.)

 

A MagNet Magyar Közösségi Bank szélesebb értelemben használja a civil szervezetek kifejezést, kifejezetten keresi azon értékorientált, nonprofit alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok együttműködését a programhoz – ideértve a társadalmi vállalkozásokat is –, amelyek megfelelnek a fentiekben meghatározott kritériumoknak és fantáziát látnak a Közösségi Bank gondolatában, egyetértenek azzal, szívesen támogatják a MagNet Magyar Közösségi Bank ez irányú törekvéseit és aktív tagjává kívánnak válni a MagNet Magyar Közösségi Bank Civil Kapcsolatok Programjának.

 

A Közösségi Adományozási Program

A MagNet Magyar Közösségi Bank aktív szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás területén.
A Bank 2017. évi adózott eredményének 10%-áról Bankunk részvényesei lemondanak, és felajánlják a Bank ügyfeleinek, hogy azok szavazatai alapján az általuk fontosnak tartott, közhasznú célok támogatáshoz jussanak.

Közösségi Adományozási Programunk keretében több mint 30.000 ügyfelünknek nyílik lehetősége arra, hogy a rá eső eredményrész 10%-áról rendelkezzen.

Ennek köszönhetően az egészségmegőrzés-sport, esélyegyenlőség, gyógyítás, környezetvédelem, kultúra, oktatás-nevelés területén eredményesen tevékenykedő civil szervezetek jutnak támogatáshoz 2018 tavaszán.

Korábbi résztvevők visszajelzése volt, hogy a nagyon ismert, országos szervezetekhez képest az egyébként szimpatikus, de lokális kezdeményezések kis eséllyel versenyeznek az ügyfelek szavazataiért.

Mindezeket figyelembe véve a pályázási keret felső határa a KAP 2018-ban
2.000.000-, azaz kétmillió forint

Fenti összeg csupán irányadó, a KAP-ba bekerült szervezetek számától függően változhat! Így amennyiben a kiosztásra kerülő végösszeg meghaladja a bekerült szervezetek számának és a maximálisan elnyerhető érték szorzatát, akkor a teljes összeget elosztjuk a bekerült szervezetek számával és ez lesz az elnyerhető összeg.

 1. Azt szeretnénk, hogy a KAP-ban résztvevők számára a kapott támogatás érdemi legyen, ami abban az esetben lehetséges, ha a szétosztható összegre megfelelően limitált számú szervezet pályázik.

  A bekerülést illetően a korábbi KAP-ok valamelyikében már résztvevő szervezetek – a következő ponttal szoros összefüggésben – egy-egy döntési helyzetben élvezhetnek ugyan prioritást egy új jelentkezőhöz képest, de önmagában a korábbi részvétel nem feltétlenül jelent előnyt és semmiképpen sem jelent automatikus bekerülést.

 2. A jelentkezők nagy számára és a korábbi évek tapasztalataira való tekintettel idén is kiemelt szempont a kiválasztásnál, hogy a jelentkezővel interaktív, valódi együttműködést tudjunk megvalósítani. Közösségi Bank vagyunk – vagyis nem szeretnénk klasszikus adományozó szerepkörben működni: szeretnénk elkerülni, hogy egy-egy szervezettel a kapcsolatunk arra korlátozódjon, hogy évente egyszer elutaljuk a támogatást, a szervezet pedig évente egyszer megírja, hogy mire költötte Azt szeretnénk, hogy olyan kapcsolat alakuljon ki a közösségünkhöz kapcsolódó szervezetekkel, akikkel a KAP az együttműködés egy felülete, de nem az egyetlen és adott esetben akár nem is a legfontosabb.

 3. Figyelembe vesszük a mostani kiválasztásnál, hogy:

  • A projektterv tartalmaz szervezeti/társadalmi fenntarthatóságot segítő projektelemeket, mint például:

 • közösségépítést;
 • értékelést, eredmény-, hatásmérést,
 • erre épülő kommunikációt,
 • önkéntesek toborzását/képzését,
 • oktatási/nevelési aspektust;
 • társadalmilag sérülékeny csoportok helyzetbe hozását;
 • pro bono szolgáltatások igénybevételét,
 • magánadomány-gyűjtés fejlesztését;
 • vagy más források bevonását.
 • A következő hat terület valamelyikén tevékenykedik:
  környezetvédelem, oktatás-nevelés, esélyegyenlőség, gyógyítás, kultúra, egészségmegőrzés-sport.


 • A szervezet aktív hálózatépítést folytat-e, azaz munkájával mennyire köt össze különböző területeket, más szervezeteket, szektorokat.


 • A partnerségi hálója és összefogási rendszere szoros és intenzív.


 • A szervezet célcsoportja Magyarországon legyen.


 • Előny, ha a szervezet rendelkezik munkaerővel, árbevétellel, illetve saját weboldallal, mert hitünk szerint mindez elengedhetetlen a felelős és fenntartható működéshez.
  Aktív kommunikációt folytat és rendszeres kapcsolatban áll az ügyében érintettekkel, támogatókkal és önkéntesekkel.

 • Aktív kommunikációt folytat és rendszeres kapcsolatban áll az ügyében érintettekkel, támogatókkal és önkéntesekkel.

 • A saját területén az érdekeltek nagy része tisztában van a szervezet létével, működésével és céljával.

 • A szervezet tevékenységéről, illetve projektjeiről szívesen és rendszeresen készít beszámolókat.

 • A szervezet kommunikációja inspiráló, valamint a projektleírásai és pályázati anyagai áttekinthetők, jól felépítettek és lényegretörőek.

A jelentkezőket együttműködéseikre vonatkozó ötleteik és javaslataik alapján is értékeljük.

 

A pályázat menete:

 

 • Pályázat benyújtása szeptember 25-től a http://www.magnetbank.hu/kap_palyazat címen található adatlap kitöltésével történik (a korábbi KAP során kedvezményezettként szereplő szervezeteknek is pályázniuk kell, ha szeretnének részt venni a meghirdetett programban).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25. éfjél

A fenti határidő végéig az internetes felületen történő regisztrációnak meg kell történnie, a határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

 • A MagNet Magyar Közösségi Bank KAP Bizottsága dönt a pályázatok elfogadásáról előreláthatóan legkésőbb 2017. november 30-ig.

 

 

 • A szerződéskötés a MagNet Magyar Közösségi Bank és a bekerült szervezet között 2017. december 31-ig megtörténik azon pályázók  vonatkozásában, akik a 2017-es KAP-ban nem vettek részt. 2018. január 30-ig azokkal kötünk szerződést, akik a 2017-es KAP-ban részt vettek (tehát projektbeszámoló küldési kötelezettségük van 2017. december 15-ig).

 

 

 • A szerződéskötéssel egyidőben számlanyitás a MagNet Magyar Közösségi Banknál, az újonnan bekerült szervezetek közül azoknak, akik nem rendelkeznek MagNet Magyar Közösségi Bank-nál vezetett bankszámlával.

 

 

Az elmúlt hat év Közösségi Adományozási Programjairól bővebben itt olvashat:

http://www.magnetbank.hu/kozossegi_adomanyozasi_program