Meghívásos pályázati felhívás


a 2017. évi Közösségi Adományozási Programban való részvételre

azon civil szervezetek részére, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 2016. október 10-ig kifejezésre juttatta szándékát, hogy szeretne bekerülni a programba, és eleget tett az alábbiakban részletezett adatszolgáltatási feltételeknek

 • a szervezet nonprofit jelleggel, valamint közhasznú minősítéssel rendelkezik

 • amennyiben részt vett a 2016-os KAP-ban, úgy aktuális projektbeszámolóját 2016. december 31-éig beküldi.

(Azon szervezetek, melyek potenciális kedvezményezettként bekerülnek a 2017-es KAP-ba, de a fenti határidővel beszámolójuk nem érkezik meg, kiesnek, helyükre szükség esetén, pótlistán lévő civil szervezetet választunk.)

 

A MagNet Magyar Közösségi Bank azon értékorientált, nonprofit alapítványok, egyesületek és gazdasági társaságok együttműködését keresi a programhoz, amelyek megfelelnek a fentiekben meghatározott kritériumoknak és fantáziát látnak a Közösségi Bank gondolatában, egyetértenek azzal, szívesen támogatják a MagNet Bank ez irányú törekvéseit és aktív tagjává kívánnak válni a Közösségi Bank Civil Kapcsolatok Programjának.

 

A Közösségi Adományozási Program

A MagNet Magyar Közösségi Bank aktív szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás területén.
A Bank 2016. évi adózott eredményének 10%-áról Bankunk részvényesei lemondanak, és felajánlják a Bank ügyfeleinek, hogy azok szavazatai alapján az általuk fontosnak tartott, közhasznú célok támogatáshoz jussanak.

Közösségi Adományozási Programunk keretében több mint 30.000 ügyfelünknek nyílik lehetősége arra, hogy a rá eső eredményrész 10%-áról rendelkezzen. Ennek köszönhetően az egészségmegőrzés-sport, esélyegyenlőség, gyógyítás, környezetvédelem, kultúra, oktatás-nevelés területén eredményesen tevékenykedő alapítványok vagy civil szervezetek jutnak támogatáshoz 2017 tavaszán.

 

Korábbi résztvevők visszajelzése volt, hogy a nagyon ismert, országos szervezetekhez képest az egyébként szimpatikus, de lokális kezdeményezések kis eséllyel versenyeznek az ügyfelek szavazataiért.

A fenti két okból kifolyólag úgy döntöttünk, hogy a pályázási keret felső határa 1.000.000 azaz egymillió forint. Amennyiben a kiosztásra kerülő végösszeg meghaladja a bekerült szervezetek számának és a maximálisan elnyerhető érték szorzatát, akkor a teljes összeget elosztjuk a bekerült szervezetek számával és ez lesz az elnyerhető összeg.

 

 1. Azt szeretnénk, hogy a KAP-ban résztvevők számára a kapott támogatás érdemi legyen, ami abban az esetben lehetséges, ha a szétosztható összegre megfelelően limitált számú szervezet pályázik.

  A bekerülést illetően a korábbi KAP-ok valamelyikében már résztvevő szervezetek – a következő ponttal szoros összefüggésben – egy-egy döntési helyzetben élvezhetnek ugyan prioritást egy új jelentkezőhöz képest, de önmagában a korábbi részvétel nem feltétlenül jelent előnyt és semmiképpen sem jelent automatikus bekerülést.

 2. A jelentkezők nagy számára és a korábbi évek tapasztalataira való tekintettel idén is kiemelt szempont a kiválasztásnál, hogy a jelentkezővel interaktív, valódi együttműködést tudjunk megvalósítani. Közösségi Bank vagyunk – vagyis nem szeretnénk klasszikus adományozó szerepkörben működni: szeretnénk elkerülni, hogy egy-egy szervezettel a kapcsolatunk arra korlátozódjon, hogy évente egyszer elutaljuk a támogatást, a szervezet pedig évente egyszer megírja, hogy mire költötte. Erre lehetőséget nyújt a „Van kedded hozzá?” c. kezdeményezésünk, a CivilMag Facebook oldala. (https://www.facebook.com/civilmagnet)

 3. Azt szeretnénk, hogy olyan kapcsolat alakuljon ki a közösségünkhöz kapcsolódó szervezetekkel, akikkel a KAP az együttműködés egy felülete, de nem az egyetlen és adott esetben akár nem is a legfontosabb.

  Ennek fényében azokkal, akikkel már kapcsolatban voltunk (korábbi KAP résztvevők), figyelembe vesszük a mostani kiválasztásnál, hogy:

 • A választott hat terület valamelyikén tevékenykedik:
  környezetvédelem, oktatás-nevelés, esélyegyenlőség, gyógyítás, kultúra, egészségmegőrzés-sport.

 • A szervezet mennyire hálózatosodik, azaz munkájával mennyire köt össze különböző területeket, szektorokat.

 • A partnerségi hálója és összefogás rendszere szoros és intenzív.

 • A szervezet célcsoportja Magyarországon legyen.

 • Előny, ha a szervezet rendelkezik munkaerővel, árbevétellel, illetve saját weboldallal, mert hitünk szerint mindez elengedhetetlen a felelős és fenntartható működéshez.

 • Aktív kommunikációt folytat és rendszeres kapcsolatban áll az ügyében érintettekkel, támogatókkal és önkéntesekkel.

 • A saját területén az érdekeltek nagy része tisztában van a szervezet létével, működésével és céljával.

 • A szervezet tevékenységéről, illetve projektjeiről szívesen és rendszeresen készít beszámolókat.

 • A szervezet kommunikációja inspiráló, valamint a projektleírásai és pályázati anyagai áttekinthetők, jól felépítettek és lényegretörőek.

Az új jelentkezőket a MagNet Magyar Közösségi Bankkal történő, jövőbeli együttműködéseikre vonatkozó ötleteik és javaslataik alapján értékeljük.

 

A pályázat menete:

 

 • Pályázat benyújtása szeptember 12-től a http://www.magnetbank.hu/kap_palyazat címen található adatlap kitöltésével történik (a korábbi KAP során kedvezményezettként szereplő szervezeteknek is pályázniuk kell, ha szeretnének részt venni a meghirdetett programban).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 10.

A pályázás határidejéig mind az internetes felületen történő regisztrációnak, mind a megjelölt csatolmányok elektronikus úton történő beküldésének meg kell történnie.

 

 • A MagNet Magyar Közösségi Bank KAP Bizottsága dönt a pályázatok elfogadásáról legkésőbb 2016. november 30-ig.

 

 

 • Szerződéskötés a MagNet Magyar Közösségi Bank és a civil szervezet között 2016. december 12-ig azokra a szervezetekre vonatkozóan, akik a 2016-os KAP-ban nem vettek részt, 2017. január 15-ig azokra a szervezetekre vonatkozóan, akik a 2016-os KAP-ban részt vettek (tehát projektbeszámoló küldési kötelezettségük van 2016. december 31-ig).

 

 

 • A szerződéskötéssel egyidőben számlanyitás a MagNet Magyar Közösségi Banknál, az újonnan bekerült szervezetek közül azoknak, akik nem rendelkeznek MagNet Magyar Közösségi Bankos számlaszámmal.

 

 

Az elmúlt hat év Közösségi Adományozási Programjairól bővebben itt olvashat: http://www.magnetbank.hu/kozossegi_adomanyozasi_program